Pieternel Geurtz
Tonnie Bruining
techniek: Texels Ontwerp © 2013

06 - 3874 9013 (Pieternel)
06 - 1360 0488 (Tonnie)
info@creatief-texel.nl

creatieve uitingen
        en ondersteuning

stichting

creatief
    texel

scheppend   vindingrijk    c r e a t i e f kunst   cultuur
FANTASIE  origineel expositie  fraai   performance